Wczytywanie
Lider Place zabaw
 

Regulamin Zielona Góra

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem

Placu Zabaw Lider

 1. Wykupienie biletu wejścia na Plac Zabaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Za wstęp na teren Placu Zabaw Euro-Lider Dzieci od 3 miesiąca do 16 lat pobierana jest opłata określona w cenniku.

 3. Każde dziecko wchodzące na Plac Zabaw otrzymuje na ubranie naklejkę/opaskę ze swoim imieniem, numerem porządkowym oraz godziną wyjścia. Rodzic/Opiekun otrzymuje paragon fiskalny, na którym widnieją identyczne dane, jak na naklejce. Brak okazania paragonu spowoduje zatrzymanie Dziecka na Placu Zabaw i wezwanie Policji, za zgodą której, Dziecko zostanie wydane Rodzicom/Opiekunom.

 4. Dzieci oraz Rodzice/Opiekunowie wchodzą na Plac Zabaw wyłącznie w skarpetkach.

 5. Dzieci wchodzą na Plac Zabaw pod opieką Rodzica/Opiekuna. Istnieje możliwość pozostawiania Dziecka na Placu Zabaw na własną odpowiedzialność, pod warunkiem wypełnienia stosownego oświadczenia. Pracownicy Placu Zabaw nie sprawują opieki nad Dzieckiem. Bezpośrednią opiekę nad Dzieckiem sprawuje jego Rodzic/Opiekun. W przypadku grup zorganizowanych, na dziesięcioro Dzieci przypada jeden opiekun.

 6. Pracownicy Placu zabaw sprawują ogólny nadzór nad Dziećmi znajdującymi się na Placu Zabaw, polegający na obserwowaniu bawiących się Dzieci oraz interwencji w przypadku zachowań mogących być przyczyną wypadku.

 7. Szatnia Placu Zabaw jest nienadzorowana, tym samym Pracownicy nie odpowiadają za rzeczy w niej pozostawione.

 8. Dzieci wchodzące na Plac Zabaw powinny przekazać Rodzicom/Opiekunom wszelkie rzeczy mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, paski z ostrymi sprzączkami, itp.

 9. Na Placu Zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i żywności, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 10. Na Plac Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, np. Dzieci z opatrunkami gipsowymi bądź osoby z widocznymi oznakami choroby zakaźnej.

 11. Zarządzający Placem Zabaw może według własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw przez Gości naruszających regulamin lub zachowujących się niestosownie. W powyższym przypadku pieniądze za wykupiony bilet nie zostaną zwrócone.

 12. Rodzice/Opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez Dziecko.

 13. Niewykorzystany bilet bądź czas mu przysługujący, nie podlegają zwrotowi kosztu biletu.

   

Regulamin korzystania z płatnych atrakcji na Placu LIDER

(np. automatów do gier)

 1. Automaty nie wydają reszty
 2. Automaty przyjmują całe monety, których wartość zaznaczona jest przy wrzutniku
 3. Ewentualne reklamacje uwzględniane będą

w ciągu miesiąca, po uprzednim wpisie

w zeszyt reklamacji. Pracownik nie ma prawa zwrotu gotówki.

Zakup biletu wstępu na Plac Zabaw jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.