Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/cs44110385/liderplaczabaw.pl/:/home/klient.dhosting.pl/cs44110385/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php53/usr/share/pear/:/opt/alt/php54/usr/share/pear/:/opt/alt/php55/usr/share/pear/:/opt/alt/php56/usr/share/pear/:/opt/alt/php70/usr/share/pear/:/opt/alt/php71/usr/share/pear/:/opt/alt/php72/usr/share/pear/:/opt/alt/php73/usr/share/pear/:/opt/alt/php74/usr/share/pear/:/opt/alt/php80/usr/share/pear/:/opt/alt/php81/usr/share/pear/:/opt/alt/php53/usr/share/php:/opt/alt/php54/usr/share/php:/opt/alt/php55/usr/share/php:/opt/alt/php56/usr/share/php:/opt/alt/php70/usr/share/php:/opt/alt/php71/usr/share/php:/opt/alt/php72/usr/share/php:/opt/alt/php73/usr/share/php:/opt/alt/php74/usr/share/php:/opt/alt/php80/usr/share/php:/opt/alt/php81/usr/share/php:/opt/alt/php53/:/opt/alt/php54/:/opt/alt/php55/:/opt/alt/php56:/opt/alt/ph in /home/klient.dhosting.pl/cs44110385/liderplaczabaw.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 462
Regulamin Warszawa Atrium Reduta – Lider
Wczytywanie
Lider
 

Regulamin Warszawa Atrium Reduta

REGULAMIN

Regulamin dla korzystających z  placu zabaw Euro – Lider zwanym dalej  „plac” lub „plac zabaw” został utworzony dla osób, które korzystają z aktywnej formy zabawy dzieci. Niniejszy regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie zabaw. Celem placu zabaw jest zapewnienie bajecznych wspomnień dla dzieci oraz spowodowaniu miłych wrażeń u opiekunów dzieci. Informujemy, iż stosowanie zabaw niezgodnych z regulaminem i wykorzystywanie zabawek lub sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem może powodować zagrożenie dla zdrowia bądź uszkodzenie sprzętu. W celu wyeliminowania zachowania niezgodnego z regulaminem należy bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne

§ 1

Placem Zabaw Euro – Lider zarządza firma Euro – Lider z siedzibą w Kobylnica ul. Mikołajczyka 23b , zwana w dalszej części regulaminu „ plac zabaw ”.

§ 2

Wykupując bilet wstępu na plac zabaw, opiekun winien zapoznać się z regulaminem, który znajduję się na tablicy przy wejściu na placu zabaw lub na blacie przy kasie placu zabaw bądź ewentualnie  na stronie internetowej placu zabaw.

§ 3

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 miesiąca życia do 16 roku życia.

§ 4

Warunkiem przebywania na terenie placu zabaw jest wniesienie opłaty za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia placu oraz otrzymanie naklejki na ubranie lub papierowej opaski na rękę dla dziecka ( w zależności od zastosowanego systemy na placu zabaw ) i paragonu fiskalnego dla opiekuna. Na naklejce widnieje imię dziecka, godzina wejścia i wyjścia. Na opasce natomiast widnieje numer porządkowy. W każdym przypadku opiekun otrzymuje paragon fiskalny, na którym uwidoczniona jest godzina wejścia na plac oraz otrzymuje opaskę, która jest integralną częścią opaski dziecka. Aktualny cennik i opłata za opiekuna znajduje się przy kasie na placu zabaw oraz na stronie internetowej placu.

Zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw

§ 5

Zezwala się ażeby na placu zabaw jednocześnie przebywała maksymalna liczba osób, której pilnuje personel placu zabaw. Maksymalna liczba osób jest różna w zależności od placu zabaw. Przekroczenie dozwolonej liczby powoduje, iż personel placu zabaw nie będzie wpuszczał na plac zabaw innych osób ponad tą liczbę maksymalną.

§ 6

Dzieci jak i opiekunowie mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie w skarpetkach bez względu na porę roku – ze względów higienicznych oraz dla zachowania odpowiedniej czystości na placu zabaw.

§ 7

Opiekun może pozostawiać odzież, buty dziecka jak i swoje w szatni lub przed wejściem na plac zabaw.

§ 8

Opiekun zobowiązany jest do pilnowania prywatnych rzeczy swoich jak i dzieci, które wnoszone są na plac zabaw.

§ 9

Kieszenie dziecka  w odzieży winny być puste ze względu na bezpieczeństwo oraz ewentualne zgubienie rzeczy  – za które plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z ostrymi opaskami do włosów, spinkami do włosów, bransoletkami, kolczykami  i inną biżuterią oraz z  paskiem do spodni.

§ 11

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z gumą do żucia oraz innymi substancjami w ustach, które podczas zabawy mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

§ 12

Nie wolno wnosić na plac zabaw napojów oraz żywności.

§ 13

Opiekun dziecka jest  zobowiązany do przygotowania dziecka do zabawy i poinstruowania w jaki sposób ma korzystać z placu zabaw i z urządzeń w nim znajdujących się. Jak również pouczyć o obowiązku przestrzegania porządku. Do niepożądanych i zabronionych zachowań należą: wszelkie przepychanki i walki oraz przeszkadzanie innym użytkownikom placu zabaw, wchodzenie na elementy konstrukcyjne placu zabaw oraz siatki zabezpieczające. Zabrania się skakania do basenu z piłeczkami, zjeżdżania ze  zjeżdżalni głową w dół, skakania ze zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni.

§ 14

Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu w każdej postaci czy jakichkolwiek substancji odurzających.

§ 15

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających na stan świadomości nie będą wpuszczane na teren placu zabaw, oraz personel placu może wezwać odpowiednie organy porządkowe- zwłaszcza jeśli pod opieką takiej osoby będzie przebywało dziecko.

§ 16

Na teren obiektu nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zwierząt.

§ 17

Nie wolno używać słów wulgarnych i obraźliwych na terenie placu zabaw.

§ 18

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z wózkami dla dzieci.

§ 19

Nie wolno zaśmiecać placu zabaw.

§ 20

Zaleca się nie przyprowadzania chorych bądź przeziębionych dzieci na plac zabaw. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci chorych – na choroby zakaźne. Personel placu może odmówić wpuszczenia chorego dziecka  na plac zabaw z widocznymi objawami choroby lub przeziębienia.

§ 21

Pracownicy placu zabaw nie sprawują opieki nad dziećmi oraz nie sprawują ogólnego nadzoru nad dzieckiem. Bezpośredni nadzór i opiekę sprawują opiekunowie dzieci.

§ 22

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw pod stałą opieką opiekuna. Istnieje jednak możliwość korzystania z placu zabaw pod nieobecność opiekuna, jednak tylko i wyłącznie za pisemną- uprzednią zgodą opiekuna, złożoną przy obecności pracownika placu. Zgoda musi zostać podpisana na przygotowanym przez personel placu specjalnym oświadczeniu, na którym trzeba podać również niezbędne dane. Korzystnie przez dziecko z placu zabaw bez opieki opiekuna odbywa się za pisemną zgodą opiekuna.

§ 23

Nie podpisanie pisemnej zgody oraz niepodanie niezbędnych danych przez opiekuna uniemożliwia wejście na plac i korzystanie z niego przez dziecko. Przewiduje się możliwość pozostawienia dziecka bez opieki na placu zabaw. Jednakże opiekun pozostawia dziecko bez opieki  na placu zabaw na własną odpowiedzialność, będąc świadomym, iż żaden pracownik placu zabaw nie sprawuje opieki nad dzieckiem. Brak opiekuna na placu zabaw nie powoduje przenoszenia automatycznej opieki nad dzieckiem oraz  odpowiedzialności za dziecko na plac zabaw. Pracownicy placu zabaw sprawują nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń, zabawek, konstrukcji, zaś opiekun winien pouczyć dziecko o prawidłowym korzystaniu z nich.

Opiekunowie z dziećmi o niepełnosprawność ruchowej wymagającej wózka inwalidzkiego mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie z nakładami na koła do wózka inwalidzkiego. Opiekun zobowiązany jest do przyniesienia i użytkowania własnych nakładek na koła.

§ 24

Personel placu jest uprawniony do wyproszenia z placu zabaw osoby, które naruszają treść niniejszego regulaminu, istnieje możliwość, iż plac zabaw nie dokona zwrotu opłaty za wykupiony i niewykorzystany w całości bilet w zależność od indywidualnej  sytuacji – w tym zużytego czasu.

§ 25

Plac zabaw Lider zastrzega sobie możliwość wyłączenia atrakcji, maszyny na czas modernizacji, konserwacji.

Opłaty za wejście i inne opłaty

§ 26

Opłata o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu pobierana jest za możliwość korzystania przez dziecko i jego opiekuna z atrakcji znajdujących się na placu zabaw w określonym czasie, uwidocznionym na paragonie, opasce lub naklejce.

§ 27

Pobiera się  opłatę za 30 minut, 1 ,2 lub 3 godziny korzystania z placu zabaw. W razie przekroczenia deklarowanego czasu w systemie dotyczącym naklejek dolicza się dodatkową opłatę jak za 15 minut zgodnie z cennikiem dopłat. Jednakże przekroczenie czasu do 15 minut traktuje się jak przekroczenie czasu o 15 minut.  Kolejne przekroczenie czasu dodatkowego powoduje naliczenie kolejnej opłaty dodatkowej. W systemie opaskowym działa system naliczania minutowego. Opiekun winien z wcześniejszym wyprzedzeniem udać się do kasy placu zabaw, w celu rozliczenia się za korzystanie z placu – w celu uniknięcia dodatkowego przedłużenia czasu i dodatkowej opłaty.

§ 28

W razie zgubienia paragonu, naklejki lub papierowej opaski ponosi się dodatkową opłatę liczoną w wysokości jak za 3 godziny korzystania z placu zabaw.

§ 29

Za wykupiony i nie wykorzystany lub częściowo nie wykorzystany bilet nie przysługuje zwrot opłaty – jeśli przyczyna nie leży po stronie placu zabaw.

§ 30

W dni świąteczne obowiązują ceny jak w weekend, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Zakres odpowiedzialności placu zabaw i opiekuna

§ 31

Plac zabaw nie ponosi odpowiedzialność zarówno cywilnej jak i karnej za szkody – w szczególności związane z uszkodzeniem ciała, urazami powstałymi w związku z nieprawidłowym korzystaniem z placu zabaw – nie wynikającymi z winy placu zabaw.

§ 32

Zaleca się nie wnoszenia prywatnych rzeczy na plac zabaw, poza niezbędnymi w celu uniknięcia zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia rzeczy. Plac zabaw nie może ponosić odpowiedzialności za zniszczenia uszkodzenia lub zgubienia prywatnych rzeczy opiekuna lub dziecka jeżeli opiekun nie dołożył należytej staranności aby zapobiec zniszczeniu, uszkodzeniu lub zgubieniu – które nie nastąpiły z winy placu zabaw.

§ 33

Dzieci z problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z placu zabaw.

§ 34

Dzieci noszące okulary winny być pod szczególnym nadzorem opiekuna. Plac zabaw nie odpowiada za uszkodzenie okularów bądź ich zgubienie.

§ 35

Opiekun dziecka może ponosić odpowiedzialność prawną i finansową w sytuacji kiedy powstanie szkoda w skutek nieprzestrzegania regulaminu, poleceń i wskazówek personelu oraz stosowania zachowań niepożądanych opisanych w § 13 niniejszego regulaminu.

§ 36

Rzeczy pozostawione na placu zabaw będą do odbioru przez okres 3 tygodni od chwili pozostawiania na placu zabaw.

§ 37

Zakazuje się jakichkolwiek samodzielnych napraw- jakiegokolwiek urządzeń, zabawek. Wszelkie usterki winny być natychmiast zgłaszane u pracownika placu zabaw.

§ 38

Opiekunowie zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad dziećmi, oraz czuwania nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw na placu zabaw.

 

 

Zasady uzupełniające

§ 39

Czas korzystania z placu zabaw rozpoczyna się od wniesienia opłaty i otrzymania paragonu fiskalnego, opaski bądź naklejki , a kończy się w chwili końcowego rozliczenia z pracownikiem placu.

§ 40

W celu uzyskania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosi się o natychmiastowe zgłaszanie przypadków naruszania niniejszego regulaminu.

§ 41

 

Zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek elementów wyposażenia z placu zabaw.

§ 42

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach , które nie zostały  uregulowane w niniejszym regulaminie należy zwracać się do personelu placu.

§ 43

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach , które nie zostały  uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH NA PLACU ZABAW DLA DZIECI

§ 1

Imprezy okolicznościowe odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu imprezy.

§ 2

Termin imprezy okolicznościowej można zarezerwować tylko osobiście.

§ 3

Po zarezerwowaniu terminu imprezy okolicznościowej należy wpłacić zadatek na cele organizacji imprezy.

§ 4

W trakcie rezerwacji imprezy okolicznościowej należy zadeklarować obecność lub rezygnację z animatora

§ 5

Wysokości zadatku wynosi minimalnie 300 złotych.

§ 6

Minimalna kwota urodzin to 300 zł (poniżej tej kwoty urodzin nie organizujemy)

§ 7

Wpłacany zadatek dotyczy konkretnego terminu. W przypadku rezygnacji z imprezy okolicznościowej zadatek przepada na rzecz poczynionych przygotowań do imprezy okolicznościowej.

§ 8

Zadatek musi zostać wpłacony w momencie rezerwacji terminu.

§ 9

Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji o ile nowy termin będzie dostępny. Zmiana może odbyć się tylko jeden raz.

§ 10

Minimalna liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej to 8 osób.

§ 11

Ponosi się opłatę za faktyczną liczbę osób uczestniczących na imprezie okolicznościowej. Nie może być to mniejsza opłata niż za 8 osób.

§ 12

Za większą liczbę osób niż określoną w rezerwacji pobiera się dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 13

Uregulowanie płatności za organizacje imprezy okolicznościowej następuje w trakcie imprezy okolicznościowej w kasie placu zabaw. Wysokość płatności zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.

§ 14

Rozliczenie następuje na podstawie wydanych naklejek lub opasek dla dzieci. Opiekun zobowiązany jest do uczestniczenia przy wydawaniu opasek/ naklejek ze względu na potwierdzenie uczestnictwa dziecka w organizowanej imprezie okolicznościowej.

§ 15

W przypadku gdy opiekun nie wyrazi zgody na uczestnictwo w imprezie rodzeństwa lub dzieci przybyłych z zaproszonym dzieckiem jest zobowiązany podpisać oświadczenie. W przypadku nie podpisania takiego oświadczenia, reklamacje za wydane opaski/naklejek osobom nie uprawnionym nie będą uwzględniane.

§ 16

Istnieje możliwość przygotowania i sprzedaży tortu na imprezę okolicznościową jako usługę dodatkową przez plac zabaw. Wysokość opłaty za tort określa cennik tortów, znajdujący się na terenie placu zabaw.

§ 17

Istnieje możliwość wniesienia własnego tortu i ciasta za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 18

Istnieje możliwość zakupu ciasta w kawiarni na placu zabaw po wcześniejszym zamówieniu takiego ciasta.

§ 19

Istnieje możliwość rezerwacji loży dla opiekunów dzieci zaproszonych. Opłata za rezerwacje i użytkowanie loży wynoszą zgodnie z cennikiem na danym placu.

§ 20

Poczęstunek przygotowany na placu zabaw na konkretną imprezę okolicznościową jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci. Opiekunowie dzieci mogą zakupić napoje i przekąski w kawiarni placu zabaw za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem kafejki. Nie wolno wnosić na imprezę okolicznościową żadnych napojów oraz żywności za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 17.

§ 21

Wszelkie zmiany dotyczące wybranych pakietów i ilości gości oraz usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed imprezą okolicznościową.

§ 22

Za gości zaproszonych na imprezę okolicznościową na plac zabaw odpowiedzialny jest opiekun jubilata.

§ 23

Impreza okolicznościowa trwa 2 godziny. Możliwe jest wejście na plac zabaw 15 minut przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej. Plac należy opuścić w przeciągu 20 minut od zakończenia imprezy okolicznościowej, po przekroczeniu czasu, zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z cennikiem dopłat.

§ 24

Rezerwacja i wniesienie zadatku oznaczają akceptacje niniejszego regulaminu oraz ogólnego regulaminu placu zabaw.

§ 25

Po odstąpieniu od rezerwacji, w sytuacji, kiedy zamówiony był również tort należy odebrać tort w uzgodnionym terminie i wnieść opłatę za tort.

§ 26

We wszystkich innych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zasad korzystania z placu zabaw obowiązują zasady głównego regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej oraz przy wejściu na plac zabaw.

§ 27

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie i regulaminie głównym należy zwracać się do personelu placu.

§ 28

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach, które nie zostały uregulowanych w regulaminie oraz regulaminie głównym mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 29

Opiekunowie organizujący imprezę okolicznościową jak i goście wyrażają zgodę na publikacje zdjęć z imprez urodzinowych na naszych stronach internetowych.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej. Akceptuję